פרויקט השאלת ספרים

 

שלום רב,

אנו נערכים לקבלת ספרי הלימוד משנת הלימודים הנוכחית. הספרים ייאספו על פי שכבות

בשבוע האחרון של שנת הלימודים.

יש להחזיר את ספרי הלימוד לבית הספר כשהם במצב תקין ושמיש. ספר בלתי ראוי לשימוש,

יוחזר לתלמיד והוא יחויב לרכוש ספר זהה חלופי, או לשאת בעלות ספר חדש.

מועד קבלת ספרי הלימוד יהיה בתחילת חודש יולי ולתלמידים העולים לשכבת ז' בסוף חודש אוגוסט.

החזרת הספרים וחלוקתם תהיה בספריית בה"ס.

תאריכי החזרת הספרים ע"פ שכבות

17/6 – שכבת ט'  – 08:00 – 12:00

18/6 – שכבת ז' – 08:00 – 12:00

19/6 – שכבת ח': 08:00 – 10:40

17-19/6 – שכבות י – י"ב 08:00 – 12:00

תאריכי חלוקת ספרים ע"פ שכבות

1/7– תלמידים העולים לח' 10:00 – 12:00

2/7– תלמידים העולים לט' 10:00 – 12:00

3/7 – תלמידים העולים לי' – 10:00 – 12:00

4/7 – תלמידים העולים לי"א וי"ב 10:00 – 12:00

28/8 – תלמידים העולים לז' – במהלך מכינת השילוב.

26-28/8 – השלמת ספרים חסרים לכלל התלמידים. 08:00 – 12:00

 

בברכה,

 

אתי זיסו – ס. מנהל                                                       אלעד רום

רפרנט השאלת ספרי לימוד

.

.

.

 

pic2

.

רשימת הספרים לתש"פ יפורסמו בתאריך : 20.6.19

..השאלה1.

..השאלה2.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.