תקנון בית ספר

 תקנון בית ספרי – עירוני א' תשע"ט

חזון, ערכי ליבה ועקרונות מנחים

בית הספר העל יסודי למדעים ולאומנויות בעיר מודיעין, יפעל לקידום מערכת חינוכית מעצימה מבחינה הישגית, ערכית וחברתית, המאפשרת לתלמידים, לצוות המורים ולקהילה הזדמנויות מגוונות, מאתגרות ומשמעותיות למימוש הפוטנציאל האישי והחברתי.

שמיים

 • שותפות
 • מצוינות
 • יוזמה וחדשנות במנהיגות

עקרונות מנחים

 • הקניית מיומנויות יסוד והעשרת בסיס הידע של התלמידים.
 • שאיפה מתמדת להעלאת רמת ההישגים הלימודיים.
 • צמצום פערים לימודיים וחברתיים.
 • טיפוח סביבה לימודית בטוחה ומתקדמת.
 • קידום תהליכים ופעולות במעגלי שותפות: מורים, הורים ותלמידים.
 • הקפדה על שקיפות מירבית ועל שירות איכותי.
 • העצמת מנהיגות חינוכית מובילה.
 • טיפוח ערך המצוינות בקרב תלמידים.
 • פיתוח מענים יחודיים למגוון הצרכים ברמת הפרט והקבוצה.
 • הגברת ההזדהות החברתית והלאומית.
 • פיתוח כישורים ותחומי עניין אישיים.

3. אחריות אישית ומשמעת עצמית של באי המקום
עומדת בבסיס תפישתנו החינוכית המודגשת בארבעת ערכי הליבה והעקרונות
המנחים את בית ספרנו: שותפות, מנהיגות, יוזמה ומצוינות

 • אפס סובלנות לאלימות.
 • חובת הקפדה ושמירה על קוד לבוש והופעה לביה"ס בתלבושת.
 • יש לשמור על השקט במסדרונות בזמן השיעורים.
 • יש לשמור על רכוש וציוד ביה"ס ולהקפיד על סביבה לימודית נקייה ומסודרת.
 • יש להישמע להנחיות מורה או איש צוות מביה"ס.
 • העישון והאלכוהול בביה"ס ובסביבתו או במהלך פעילות בית ספרית אסורים בהחלט.
 • בתחילת שיעור יש לעמוד עם כניסת המורה לכיתה.
 • יציאה מביה"ס ללא אישור לפני תום יום הלימודים אסורה.
 • חל איסור על שימוש בטלפון נייד בזמן השיעור (המכשיר ימצא בתיק התלמיד).
 • חל איסור כניסה לשטח המבנה עם אופניים ומכשירים ממונעים שונים ויש להחנותם במקום המיועד לכך. הנהלת ביה"ס לא תישא באחריות על אובדן או נזק שיגרם לרכוש.
 • יש להרים כסאות בסוף יום.
 • בתום יום לימודים אין להסתובב בשטח ביה"ס.
 • פרסום, הדבקת מודעות יותרו במקומות המיועדים לכך ע"ג לוח המודעות.
 • יש לשמור על טוהר הבחינות.
 • אחזקת נשק מכל סוג אסורה.

 הנהלת ביה"ס אינה אחראית על אובדן /גניבה/ נזק שייגרם לרכוש אישי של תלמידים.

 • נוהל אכיפה אינו סותר את חוזר המנכ"ל.

במקרה ונמצא חפץ שאבד לתלמיד יש להעבירו למזכירות הקרובה.

 3.1) כללי סדר והתנהגות בביה"ס

– אכיפה תעשה על ידי רישום הערות בסמארט סקול על ידי מורה ביה"ס.

– קוד הלבוש מחייב בכל פעילות בי"ס לרבות סיורים ופעילויות.

– במרוצת השנה מתקיימים מס' אירועים כגון: טקסים, ימי ספורט כלליים, מסיבות
לרגל החגים, אירועים מיוחדים וכו'. נוכחות התלמידים ביום פעילות כמוה כמו
יום לימודים.

– לימי זיכרון ממלכתיים: יום הזיכרון לרצח רבין, יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום
הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי הטרור יש להגיע בחולצת תלבושת לבנה.

 

קוד לבוש

בשעות הלימודים ובהפסקות על התלמידים להסתובב עם תלבושת בית ספר- סמל
ביה"ס מוטבע על חולצה , בחורף ניתן להגיע עם סווצ'ר חלק בלבד!!

החולצות צריכות להיות שלמות, לא גזורות ולכסות את קו המותן.

 • קוד לבוש מחייב כל פעילות ביה"ס לרבות סיורים ופעילויות מחייבת לבוש הולם .

אין להגיע בבגד חושפני, גופיית ספגטי ומכנסונים.

 • אין להגיע לבית הספר בכפכפי ים.
 • בשיעורי חינוך גופני: חובת הופעה בתלבושת ספורט מלאה הכוללת:

חולצת בי"ס: טריקו פוטר, מכנס ספורט/ אימונית, נעלי ספורט תקניות עם
בולמי זעזועים וגרביים (ענידת תכשיטים בהתאם לחוזר מנכ"ל).

 • חולצות טיולים באישור ההנהלה יוכרו כתלבושת ביה"ס ובתנאי שבחלק הקדמי יוטבע סמל ביה"ס בלבד.
 • למען הסר ספק, למעט חולצות בי"ס לא יותר שימוש בחולצות הווי, תנועות נוער, אגודות ספורט וכדומה.

 

 נוהל תלבושת יום שישי "שישי אישי"

 • שישי אישי, הגעת תלמידים לביה"ס ביום שישי תותר ללא חולצת בי"ס תוך הקפדה על קוד לבוש מחייב.

נוהל ניקיון בבית הספר

ניקיון בית הספר משפיע וחשוב לאקלים לימודי נאות. התלמידים נדרשים להקפיד על הסדר והניקיון של בית הספר וסביבתו.

החל משעה 12:45, יש להרים את הכיסאות בחדרי הלימוד, לכבות את המזגנים והחשמל ולהשאיר את הכיתות נקיות.

3.2) פרק נוכחות

נוהלי נוכחות

א.  השיעור יחל עם הישמע הצלצול.

ב. באחריות התלמיד להגיע ליום הלימודים עם הציוד הנדרש עפ"י דרישת כל מורה.

ג.   התלמידים ישתתפו בכל השיעורים ויקפידו על כניסה בזמן לכל שיעור.

ד.  תחילת השיעור בקימה בכניסת המורה לכיתה.

ה. אין לעזוב את שטח ביה"ס במהלך יום לימודים לפני השעה 11:40.

בחטיבה העליונה, במקרה של חלון קבוע, יצוידו התלמידים באישורים מבעוד מועד ממזכירת החטיבה העליונה. במקרה של ביטול חד פעמי בחט"ע יש לשחרר את התלמידים לאחר אישור הורים וידוע המאבטחים בשערים.

ו.   במקרים חריגים בהם יש צורך דחוף לצאת מביה"ס, יש לפנות למזכירות
החטיבה.

ח.  על פי חוזר מנכ"ל, בכל מקצוע יחושב ציון בנוכחות בכל מחצית. להלן טבלת
חישוב הציון:

היעדרות עפ"י אחוז שעות היעדרות השינוי בציון בעקבות ההיעדרות
עד 15% (כולל) 0
מ 16%-20% כולל -5
מ 21%-25% כולל -7
מ 26%-30% -9
30% ומעלה ימנע מתן ציון שנתי לתלמיד. בתעודה תופיע ההערה: "ציונך חסום עקב היעדרויות רבות".

מינימום ציון שנתי יהיה 11 נקודות.

היעדרויות מוצדקות על פי חוזר מנכ"ל:

– היעדרות בשל אבל לקרוב משפחה מדרגה ראשונה- שבוע ימים.

– היעדרות בשל שמחה לקרוב משפחה מדרגה ראשונה- יום אחד.

– היעדרות בשל זימון ללשכת הגיוס או מבדקים לצה"ל- בתנאי שיוצג אישור
התייצבות בפועל.

– היעדרות בשל שירותי קהילה, פעילות חברתית ומילוי תפקידים בביה"ס,
פעילות בתנועות  נוער, התרמות- בתנאי שאושרו מראש ע"י הנהלת ביה"ס.

– היעדרות בשל שני מבחני תיאוריה ושני מבחנים מעשיים בנהיגה.

– היעדרות בשל אשפוז/ בדיקה בבי"ח בתנאי שיוצגו אישורים.

– היעדרות מפאת מחלה- בתנאי שהוצג אישור רפואי.

– היעדרות בשל קיומה של בעיה רפואית כרונית חוזרת עם הצגת אישור חד
פעמי.

– היעדרות לפני מתכונות ובגרויות בהתאם לחוזר מנכ"ל.

לתשומת לבכם:

*   הצגת אישורים על היעדרות על פי האמור לעיל יימסרו למחנכים לא יאוחר משבועיים מיום ההיעדרות. אישורים שיגיעו לאחר שבועיים לא יצדקו.

*   על התלמיד לוודא הצדקה במחשב.

*    במקרה של אי הצדקה בתום שבועיים יש לפנות לרכז שכבה.

*   במקרה והמורה לא הגיע לשיעור יש לדווח לאחר 10 דקות לחדר

מערכת ולפעול בהתאם להנחיות חדר מערכת.

נוכחות בשיעורי ספורט:

אישור כשירות רפואית לאי השתתפות בשיעורי חנ"ג ימסר למחנך הכיתה ולמזכירות חט"ב/ חט"ע ויתוייק בתיקו האישי של התלמיד.

 • פטור על אי כשירות להשתתפות בשיעורי חנ"ג יימסר למחנך הכיתה.

נוהלי התנהגות בשיעור

א)  ניהול השיעור באחריות המורה המלמד לרבות, כללי למידה והתארגנות.

ב)  טלפונים ניידים, של תלמידים, יהיו כבויים בזמן השיעור, וימצאו בתוך התיק. במקרה של שימוש בטלפון בזמן שיעור, הטלפון יילקח מהתלמיד ויימסר להוריו בתום יום לימודים.

ג)   אין להפריע למהלך השיעור. לתלמיד שיפריע למהלך התקין של השיעור תרשם הפרעה ע"י המורה בכיתה אשר ידווח למחנך הכיתה ויפעל תוך כדי שיתוף פעולה עם המחנך. דרך הטיפול לגבי  הפרעה בשיעורים תיקבע בהתאם לחומרת האירוע, ולהישנותו.

כל טיפול יתועד בתיק האישי.

 

3.3) קוד אתי לשימוש במצלמות:

בהחלטה משותפת להנהלת בית הספר והנהגת ההורים המוסדית, תוגבר מערך מצלמות האבטחה בשטח בית הספר, כנדבך נוסף בעשייה לקידום אקלים חינוכי מיטבי. התקנת המצלמות היא בכפוף להוראות חוזר מנכ"ל מצלמות במוסדות החינוך, הסדרת הכנסתן ואופן התקנתן מיום י"ד באייר התשע"ה, 3 במאי  2015.

המצלמות יותקנו על מנת לתת מענה למספר צרכים:

 1. אבטחת בית הספר – בתום שעות הלימודים.
 2. לצורך הגברת תחושת הבטיחות והמוגנות של התלמידים בשעות הלימודים בבית הספר.

המצלמות הותקנו בשטחים הציבוריים בלבד ולא יותקנו בכיתות או במקומות להם יפה צנעת הפרט.        התקנת המצלמות נועדה לשמור על הזכות ללמוד באקלים מיטבי של התלמיד והזכות לפרטיות.

 • התקנת המצלמות לצורכי הגברת תחושת המוגנות ומניעת האלימות אינן מהוות תחליף או

ויתור על מרכיבים נוספים לרבות, תורנויות מורים בהפסקות לקידום אקלים בטוח ונעים לכלל    תלמידי בית הספר.

 • באירוע בו יוחלט ע"י מנהל בית הספר או מי שימונה מטעמו לעשות שימוש בצילום אל מול התלמיד/ים, מוסכם בזאת כי הצגת ההקלטה תיעשה במתן אישורם המוקדם של ההורים או בנוכחותם.
 • בטרם יעשה שימוש בעדויות מצולמות, תתבצע בדיקה של הגורמים המוסמכים, החינוכיים והמקצועיים: משרד החינוך, מנהל החינוך והורי התלמיד הרלוונטי אשר בפניהם תוצג הקלטת האירוע. וועדה זו תתכנס בהקדם האפשרי וככל הניתן, עוד ביום קרות האירוע ותגיש מסקנותיה בכתב לידי מנהל בית הספר.

 

 

4)     הערכת הישגים לימודיים בבית הספרמבחנים בחנים וציונים- מדיניות ביה"ס

 • ציוני המחצית יינתנו תוך התחשבות בהערכת מורה: שכבה ז'- 20% (למעט מתמטיקה 10% הערכת מורה) שכבות ח'-י"ב 10%, השתתפות פעילה בשיעורים, ביצוע עבודות בית, והמטלות השוטפות.
 • תוכנית לימודים המפרטת את התכנים הלימודיים קיימת באתר ביה"ס וזמינה לכל התלמידים.
 • מרכיבי ציון המחצית והציון השנתי מוגדרים בתוכנית הלימודים. מרכיב הציון יפורסם בכל מקצוע במערכת בסמארט סקול.
 • חומר הלמידה למבחנים יימסר בפירוט לפחות 4 ימים לפני הבחינה.
 • התלמידים יקפידו על טוהר הבחינות והעבודות. תלמיד אשר ימצא מעתיק בזמן מבחן/ בוחן/ מבדק או בעקבות בדיקתו, מבחנו יפסל לאלתר.
 • לא יינתנו יותר משלושה מבחנים בשבוע.
 • מספר המבחנים במחצית יקבע בהתאמה למספר שעות הלימוד השבועיות.

לפי הפירוט הבא:

בחטיבת הביניים: שעתיים- מבחן אחד במחצית, מ- 3 שעות ומעלה- 2 מבחנים במחצית, שפה- 2 מבחנים במחצית.

בחטיבה העליונה: שני מבחנים במחצית לכל מקצוע.
בשל"ח – מבחן אחד במחצית.

 • מועדי כל הבחינות יפורסמו בתחילת המחצית.
 • בחנים יהיו על היקף חומר של שלושת השיעורים האחרונים לכל היותר.
 • המבחנים יוחזרו לא יאוחר משלושה שבועות מיום קיומה.
 • התלמידים הזכאים להקלות בבחינות (בהתאם לנהלים) יבחנו עפ"י המלצות, בהתאם לכרטיס הנבחן שנמצא ברשותם. מחובתם להציג את כרטיס הנבחן למורה המקצועי בשעת הבחינה.
 • יש לחדש את כרטיס הנבחן בכיתה י' בחט"ע.
 • בשעת מבחן כל תלמיד יקבל שאלון הכתוב בצורה ברורה.
 • אין לערוך בוחן ו/או מבחן ביום החזרה מחופשה שנמשכה מעל 14 יום.
 • החומר לבחינה הוא כל מה שנלמד עד 4 ימים לפני מועד הבחינה אלא אם נמסר אחרת ע"י המורה המקצועי.
 • תלמיד לא רשאי להיבחן ללא תלבושת בית הספר לרבות בחינות מתכונת ובגרות.
 • אם קיימת סיבה מוצדקת לדחיית הבחינה (פעולות התנדבותיות בלתי צפויות, טיול, מסע וכיו"ב) תופנה הבקשה לרכז השכבה לטפול. מחנך הכיתה יטפל בבקשה בשיתוף המורה המקצועי ותיבדק אפשרות השינוי ורק לאחר אישור רכז/ת השכבה.
 • במקצוע שבו יש מבחן אחד במחצית יש להעריך בשתי דרכי הערכה חלופיות לפחות.
 • אין לקיים בוחן/מבדק/הערכה ביום של מבחן.
 • ציון פנימי שלילי במקצועות, ימנע זכאות לתעודת הבגרות (מקצועות פנימיים בביה"ס: חנ"ג, של"ח, מקצוע מדעי, מחשבת ישראל ומעורבות חברתית).

ציוני הגשה לבגרויות:

מרכיבי ציון ההגשה לבגרות יקבע בהתאם להחלטת הצוות המקצועי ובאישור הנהלת חט"ע
ויפורסם לתלמידים מראש.

   נוהל מועדי ב'

תאריכי המועדים הינם אחידים לכלל המקצועות.

הרישום למועדי ב' יתבצע באמצעות רישום באתר ביה"ס.
מועדי הבחינות מפורסמים בלוח התכנון השנתי הבית ספרי.

חטיבת ביניים:

כל תלמיד זכאי לגשת לשני מועדי ב', בכל מחצית.

התלמיד יוכל לנצל את המבחנים שבמועד ב':

 1. לצורך השלמת מבחנים מהם החסיר וחיסורו מאושר. (בדיקת ההצדקה חלה על המורה המקצועי).
 2. לשיפור ציון שלילי.

חטיבה עליונה

כל תלמיד זכאי לגשת לשני מועדי ב' בכל מחצית.

תלמיד יכול לנצל את זכותו למועד ב' על מנת להשלים מבחן שהחסיר או על

על מנת לשפר את ציונו במקצוע.

בקשות העברה למגמות/לרמות לימוד שונות במתמטיקה ואנגלית יופנו להנהלת
חט"ע בכתב וידונו לגופו של ענין.

מדידת הישגים:

א.      התנהגות- הערכה על תפקוד הולם במהלך הלימודים ובפעילויות במסגרת
בית הספר, הופעה על פי קוד לבוש וקבלת הכללים הנהוגים בביה"ס השתתפות בדיונים בכיתה והתנהלות תקינה בשיעורים.

           סולם ההתנהגות:

 1. טובה מאוד
 2. כמעט טובה
 3. טעונת שיפור
 4. לקויה

ב.       במקרה של ליקוי בהתנהגות, יוזמנו התלמיד והוריו לשיחה.

הישגים לימודיים- ציון המחצית ייקבע עפ"י הישגי התלמיד בכתב ובע"פ בפעילויות הלימודיות השונות ועפ"י הערכת תפקודו.

טבלת ההישגים הלימודיים:

הערכה ציון
מצוין 95-100
טוב מאוד 85-94
טוב 75-84
כמעט טוב 65-74
מספיק 55-64
מספיק בקושי 45-54
בלתי מספיק 11-44

 ערעורים:

שינוי ציון (מעלה או מטה) יוחלט ע"י ועדת ערעורים.  באחריות המגיש לקחת בחשבון השלכות בחינת מרכיב הציון מחדש.

 

ערעור על ציון בחינה:

תלמיד רשאי לערער על ציון מבחן. את הערעור יש להגיש בכתב למורה המקצועי ע"ג טופס הנמצא באתר ביה"ס( יש לצרף את המבחן ). את הערעור יש להגיש בכתב עד 3 ימים מיום קבלת הבחינה.

ערעור על ציון בתעודה:

תלמיד יוכל לערער על ציון בתעודה על גבי טופס מיוחד הנמצא באתר ביה"ס עד שבוע ימים מיום קבלת התעודה. על הערעור להיות מנומק וחתום ע"י ההורים. הצוות הפדגוגי ישקול את הבקשה. שינוי הציון בתעודה יתוקן רק במקרה של פער המצריך שינוי. מזכירות ביה"ס תעביר תשובה לתלמיד.

ערעור משמעו, בדיקה מחודשת של פרמטרים של הציון ומכאן ציון יכול לעלות או לרדת.
ערעור על ציון הגשה לבגרות:

ציון ההגשה מורכב מההישגים וההשקעה במהלך שנות לימוד המקצוע לקראת בחינת הבגרות, ומציון בחינת המתכונת.

הציון יתפרסם כשבוע לפני מועד בחינת הבגרות, מלבד כיתות התמך ומקרים מיוחדים. ערעור על הציון יבוצע על גבי טופס ערעור שנמצא במזכירות חט"ע, (יימסר למחרת פרסום הציון).

חשוב לזכור: ציוני ההגשה נשלחים למשרד בחינוך שלושה ימים לפני מועד הבחינה. לא ניתן להגיש ערעור לאחר שליחת הציונים.

התאמת דרכי ההיבחנות לתלמידים לקויי למידה:

תלמיד אשר זכאי להתאמות על פי החלטת ועדה פדגוגית – התאמות ברמה 1

ועל פי החלטת וועדות משרד החינוך- התאמות 2-3  על פי אבחון ובכפוף לנהלים.

על התלמיד ליידע את יועצת השכבה מהן ההתאמות אותן הוא מבקש לממש לאחר שאושרו לו.

 

ההתאמות באבחון הינן המלצות ואינן מחייבות.

 

6)      ימי הורים, דיווחים ובירורים עם מורים:

6.1)    יום הורים

 • יום ההורים בביה"ס הוא בהשתתפות התלמידים ומתחלק ליומיים: יום קבלת מחנכים ויום קבלת מורים מקצועיים.
 • ההורים והתלמידים יקבלו מן המחנך מידע בכתב ובע"פ לגבי ההישגים הלימודיים והחברתיים.
 • כל מורי ביה"ס ישתתפו בערבים אלו.
 • . ההורים והתלמידים יוכלו לפנות גם אל המורים המקצועיים בכדי לקבל מידע.
 • גיליון הציונים המופק לקראת יום ההורים מהווה הודעה ותיעוד רשמי למצבו הלימודי, ההתנהגותי והתפקודי של התלמיד.

6.2)    פגישות עם ההורים

ביה"ס מקיים מס' פגישות עם ההורים במשך שנת הלימודים.

לעתים הפגישות אישיות (יום הורים- תלמידים), לעתים כיתתיות, לעתים שכבתיות ולעתים פגישות יזומות של המורה המקצועי עם ההורה.

ביה"ס רואה בפגישות עם ההורים ובשיתוף פעולה הדדי עניין בעל חשיבות רבה ביותר לתהליך הלימודי והחינוכי המתנהל בו.

השתתפות ההורים בפגישות אלו חיונית.

המורה יתעד את מהלך הפגישות ויתייק זאת בתיקו האישי של התלמיד.
באחריות ההורים שלא הגיעו לאסיפת הורים לתאם מועד לפגישה עם
מחנך הכיתה ולהתעדכן בנתוני התלמיד במערכת הסמארט סקול.

6.3)    תוכנה אינטרנטית (סמארט סקול) מאפשרת להורים ולתלמידים גישה מיידית ושקיפות מרבית, כך שיוכלו התלמידים והוריהם לצפות בנתונים שונים: ציונים שוטפים, ציונים תקופתיים, ציוני בגרות, רישומי התנהגות, הערות המורה המקצועי והמחנך, הצדקות, התאמות לימודיות, חומרי לימוד, נושאי שיעור, מסמכים בית ספריים, הודעות.

מטרת החיבור של התלמידים וההורים למערכת זו הינה לאפשר שותפות אמיתית בניהול תהליך הלמידה.

 

   7.1. פעילות חברתית וקהילתית:

אנו רואים חשיבות רבה בהשתתפות פעילה של התלמידים בפעילויות החברתיות המותאמות לתכנים הלימודיים החינוכיים והייעוציים. בפעילויות אלה חובת השתתפות.
במידה ומתוכננת פעילות חברתית שידועה מראש ביום של בחינה, חובה להגיע לפעילות. במידה והתלמיד יעדר מהפעילות לא יהיה רשאי להבחן באותו היום.

   7.2  טיולים וסיורי של"ח:

* מסעות, טיולים, וסיורי של"ח הם חלק בלתי נפרד מהתהליך הלימודי- חינוכי

בביה"ס. ועפ"י הנהלים והכללים הנהוגים בבית הספר.

* מגבלות בריאותיות המונעות השתתפות התלמיד מחייבות אישור רפואי
מתאים.

7.3  מועצת תלמידים:

*  מועצת התלמידים בביה"ס תבחר בבחירות דמוקרטיות ותייצג את כלל תלמידי ביה"ס.

*  חברי המועצה מחויבים לפעול על פי תקנון ביה"ס ועל פי סעיפי האומנה:

 1. דוגמא אישית
 2. מעורבות
 3. אחריות

* במקרה של הפרה של אחד מהסעיפים שלעיל תישקל המשך פעילותו במועצה.

 1. 8.      ספריית ביה"ס

הספרייה מהווה מרכז משאבים:

הספרייה היא מרכז המשאבים של ביה"ס ומהווה חלק ממערך הספריות בעיר
מודיעין.

הספרייה מציעה נגישות וזמינות לסביבה לימודית עתירת גירויים בתוך ביה"ס.

סידורי השאלה:

 • השאלת ספרים ניתנת רק עם הצגת תעודה מזהה ע"י התלמיד עצמו. לא יאושר לאדם אחר לשאול בשם התלמיד.
 • ניתן להאריך תקופת השאלה בתיאום עם הספרנית.
 • אין להוציא מילון, תנ"ך, אטלס וספרי יעץ אחרים.
 • לרשות התלמידים מכונת צילום בתשלום בספרייה.
 • תלמיד שלא יחזיר ספר בזמן, יינקטו נגדו צעדים בתיאום עם הנהלת בית הספר.
 • יש להישמע להוראות הספרנית.