לוח צלצולים

 זמני צלצולים

 

שעה זמן
שעור ראשון 8:15 – 9:00
שעור שני 9:00 – 9:50
הפסקה  15 דק'
שעור שלישי 10:05 – 10:50
שעור רביעי 10:50 – 11:40
הפסקה  15 דק'
שעור חמישי 11:55 – 12:40
שעור שישי 12:40 – 13:25
הפסקה  20 דק'
שעור שביעי 13:45 – 14:30
הפסקה  5 דק'
שעור שמיני 14:35 – 15:20
שעור תשיעי 15:20 – 16:05
שעור עשירי 16:05-16:50
שעור אחד עשרה 16:50-17:30