תוכניות יחודיות

 

 • כיתות קטנות – שילוב והכלה ב – 3 כיתות חינוך מיוחד.
 • כיתות שח"ר -שתי כיתות מב"ר / מב"ט בכל אחת משכבות החטיבה העליונה.
 • תוכניות דיפרנציאליות לתגבור לימודי, העשרה והמצוינות:
  • מרכזי למידה – מערכת שעות הוראה פרטנית ממוסדת במסגרת מרכזי למידה בחטיבת ביניים וחטיבה עליונה.
  • מל"א (מרחב לימודי אחר) – תוכנית ייעודית לקבוצות סיכון על סף נשירה בחטיבת הביניים.
  • עמ"ט – עתודה מדעית טכנולוגית מכיתה ז' עד י"ב כיתות הומוגניות בעלות מוניטין הצלחה, אקלים למידה ו"גאוות יחידה".
  • מיכא"ל (מיצוי כישורים אישיים) – תוכנית "מיכאל" מופעלת השנה בחטיבה. בתוכנית "מיכאל" עובר התלמיד תהליך אישי וחווה חוויות הצלחה בדיציפלינות רבות ומגוונות המחזקות את יכולותיו ומקנות לו כלים מעשיים להתמודדות עם האתגרים הלימודיים, החברתיים, והמקצועיים העומדים בפניו.
  • לימוד שפות במסגרת טיפוח מצוינות אישית וארגונית, ביה"ס ייחודי בהוראת שפת הצרפתית כאפשרות בחירה לצד, ערבית. בהוראת אנגלית כשפה שנייה לומדים כ – 95% מהתלמידים ב – 4 ו – 5 יח"ל, לתלמידים שרמתם כשל דוברי אנגלית מוצעת תוכנית העשרה לתוספת 2 יח"ל בתרגום.
  • אמירים – תוכנית "אמירים", תוכנית לתלמידים מצטיינים, פועלת בחטיבת הביניים בשכבות ז- ט'. התלמידים מעשירים את עולם הידע שלהם באמצעות דרכי הוראה מגוונות וחקר. התלמידים עורכים פעילויות לקהילה עם הידע שרכשו. השנה מרחיבים התלמידים את הידע באומנות, ביזמות עסקית ובמנהיגות.
  • גלוב – תוכנית בשיתוף השגרירות האמריקאית לאיסוף נתוני אקלים ומזג אוויר למאגר בינלאומי.
  • צהלה – תוכנית ייחודית להעצמה, טיפוח דימוי עצמי ומסוגלות אישית מוצע לתלמידי שכבת י' (כיתת אתגר) כתוכנית תלת שנתית בשיתוף עמותת צהלה. קצינים בכירים, פורשי צה"ל מלווים את הכיתה לצד המחנכת אחת לשבוע בפעילות ערכית ובירור אישי מעמיק.
  • נבחרת כדורסל – תוכנית מצוינות לבעלי כישורים אישיים ויכולות ספורטיביות גבוהות בענף הכדורסל. מסגרת לימודית על-אזורית כחלק ממדיניות לקידום ספורט, פעילות גופנית ואורח בריא.
  • כיתת מחוננים –הבניית תוכנית לטיפוח תלמידים מצטיינים, בהתאם להמלצות דוח ועדת ההיגוי לקידום החינוך למחוננים בישראל, תשס"ד, המהווים 5% מהתלמידים שלהם היכולות הגבוהות ביותר בהשוואה לשאר התלמידים (במונחים של מדובר על מנת משכל של 125 ומעלה), בקריטריונים של מוטיבציה ויצירתיות מעל לרמת חציון של השנתון.

תחומי ההצטיינות כוללים את תחומי הדעת השונים והצטיינות באמנות ובספורט. יופעל החל משנה"ל תשע"ז.